четвъртък, 6 април 2017 г.

Дни на Физиката в ТУ-София, 18-21 април 2018

Ежегодното издание на "Дни на Физиката в ТУ-София", ще се проведе отново от 18 до 21 април 2018 г. Освен, специалната покана към всички с интереси към физиката да посетят  подготвените от домакините лекции и демонстрации, каним да  участват със собствени популярни или научни доклади по интересни физични теми студенти, университетски преподаватели, учители и ученици. След рецензиране в Департамента по Приложна Физика на ТУ, докладите се отпечатват в регулярно издавания сборник на събитието, който освен популярният раздел съдържа и научна част!
За повече информация: http://phys.tu-sofia.bg/physdays.html
За контакти: salex@tu-sofia.bg

Прием в специалност "Инженерна Физика" на ТУ-София

От 2012 г. във Факултета по Приложна Математика и Информатика на ТУ-София в професионалното направление "Общо инженерство" съществува бакалавърската специалност "Инженерна Физика", която заедно с обучението по базовите за ТУ-София инженерни дисциплини, предлага едно по-задълбочено изучаване на физичната природа на явленията стоящи в основата на съвременните електронни, оптични и нано-технологии. Развиват се практически на умения в тези области, чрез организирани за студентите стажове в институти на БАН и технологични фирми. Акцентира се и върху уменията за компютърно моделиране на задачи от инженерната практика. За нуждите на специалността в Катедрата по приложна физика  на ТУ-София са създадени две нови лаборатории по обща физика, оборудвани с упражнения на немската фирма Phywe. Изградени или в процес на изграждане са специализирани лаборатории по оптични информационни технологии, лазерни технологии за обработка на материали, физика на кондензираната материя, оптика и квантова електроника.
И все пак, защо да изберем тази специалност ?