събота, 15 февруари 2020 г.

Дни на Физиката в ТУ-София, 1-4 април 2020

Ежегодното издание на "Дни на Физиката в ТУ-София", ще се проведе отново от 1 до 4 април 2020 г. Освен специалната покана към всички с интерес към физиката да посетят представяните доклади и демонстрации, каним студенти, университетски преподаватели и учени да изнесат собствени популярни или научни доклади в интерсни области от физиката. За целта е необходима заявка за участие. След рецензиране в Катедрата по Приложна Физика, докладите се отпечатват в регулярно издаван сборник, който освен популярен раздел съдържа и научна част.

За повече информация: http://phys.tu-sofia.bg/physdays.html

понеделник, 11 март 2019 г.

От 2019 г. във ФПМИ на ТУ-София е открита новата бакалавърска специалност "Приложна Физика и Компютърно Моделиране"

От 2019 г. във Факултета по Приложна Математика и Информатика на ТУ-София в професионалното направление "Общо инженерство" е открита новата бакалавърската специалност "Приложна Физика и Компютърно Моделиране", която заедно с обучението по базовите за ТУ-София инженерни дисциплини, предлага едно по-задълбочено изучаване на физичната природа на явленията стоящи в основата на съвременните електронни, оптични и нано-технологии. Развиват се практически на умения в тези области, чрез организирани за студентите стажове в институти на БАН и технологични фирми. Акцентира се и върху уменията за компютърно моделиране на задачи от инженерната практика. За нуждите на специалността в Катедрата по приложна физика  на ТУ-София са създадени две нови лаборатории по обща физика, оборудвани с упражнения на немската фирма Phywe. Изградени са специализирани лаборатории по оптични информационни технологии, лазерни технологии за обработка на материали, физика на кондензираната материя, оптика и квантова електроника.